دفتر مرکزی پامچال آسیا :

تهران : خیابان شهرآرا - خیابان آرش مهر - ساختمان پزشکان - پلاک 9 - طبقه 4 - واحد 10

تلفن : 88281370 - 88281369 - 88263947 - 88263918 فکس : 88255525

صندوق پستی : 356 - 14455

 

کارخانه

اصفهان : اتوبان فرودگاه - جنب پست مکانیزه - شهرک صنعتی جی - خیابان 11 - نبش فرعی 6

تلفن : 99 - 5721797 - 0311 فکس : 5721798 - 0311