دفتر مرکزی پامچال آسیا :

تهران : خیابان شهرآرا - خیابان آرش مهر - ساختمان پزشکان - پلاک 9 - طبقه 4 - واحد 10

تلفن : 88281370 - 88281369 - 88263947 - 88263918 فکس : 88255525

صندوق پستی : 356 - 14455

 

کارخانه

مشهد : شهرک صنعتی طوس - فاز 2 - بلوار اندیشه 9 - قطعه 456

تلفن : 3 - 5413012 - 0511